close
Cookiepolitik

Anvendelse af cookies
Homebarista placerer kun nødvendige cookies, der sikrer funktionaliteten af vores hjemmeside.
Før der placeres cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Du kan finde flere oplysninger herom på vores hjemmeside bentax.dk og/eller homebarista.dk.

Dine rettigheder

Ret til adgang til dine persondata
Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan endvidere få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data om dig.
Adgangen til at modtage ovenstående oplysninger kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Ret til berigtigelse eller sletning
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige eller forkerte, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os, og oplyse om, hvori unøjagtigheden eller fejlen består.
I nogle situationer har vi en forpligtelse til at slette dine persondata, eksempelvis hvis du trækker dit samtykke tilbage. Din tilbagekaldelse af dit samtykke vil ikke have betydning for lovligheden af behandlinger foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
Hvis du mener, at dine data ikke er nødvendige i forhold til formålet, kan du bede om at få dem slettet.

Ret til at gøres indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.
Hvis din indsigelse er berettiget, ophører vores behandling af dine persondata.

Ret til at flytte dine persondata
Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke.
Hvis du anvender denne ret, vil du modtage dine persondata i et almindeligt anvendt maskinlæsbart format.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til Homebarista.
Hvis du ønsker at få adgang til dine persondata, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores behandling, undersøger vi, om det er muligt og giver dig meddelelse herom så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse herom.

Cookies kan slettes manuelt på din computer, tablet eller smartphone. Det kan du se en vejledning til på minecookies.org. https://minecookies.org/cookiehandtering.

arrow_upward