Levering ikon Hurtig levering
Sikker betaling ikon Sikker betaling
Retur ikon 30 dages returret
Check ikon grå Gratis fragt til pakkeshop ved køb over 500 kr.
FRISKRISTEDE KAFFEBØNNER FRA HELE VERDEN

PRIVATLIVSBESKYTTELSESPOLITIK

FOR BENTAX A/S, herunder webshoppen HOMEBARISTA.DK og BENTAX FINANS APS herefter samlet benævnt “Bentax”

 

 

DATANSVARLIGHED

 

Bentax tager din persondatabeskyttelse alvorligt.

 

Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

 

Den juridiske enhed, der er ansvarlig for behandlingen af dine persondata er:

 

Bentax A/S herunder webshoppen homebarista.dk CVR-nr. 27 66 58 10 og

Bentax Finans ApS, CVR-nr. 31166209

 

Adresse:

Svenstrup Bane Alle 3

9230 Svenstrup J

 

Har du spørgsmål kan du altid kontakte os på mk@bentax.dk.

 

Bentaxs repræsentant er Mette Kaarsberg.

 

BEHANDLING AF PERSONDATA

 

Type af data

Bentax anvender data om dig i forbindelse med den kunderelation, vi har med dig. Vi behandler blandt andet persondata, som vi er forpligtet til i henhold til lovgivningen, men også persondata, som er nødvendige i forhold til vores håndtering af din/-e ordre.

 

De data, vi anvender, omfatter:

Almindelige oplysninger, eksempelvis navn, email, adresse, telefonnummer, CPR nummer og fotolegitimation

 

Formål

Bentax indsamler, opbevarer og behandler dine data i forbindelse med tilbudsgivning, ordrebehandling og øvrige henvendelser. Ligesom vi behandler persondata for at leve op til lovgivningen om f.eks. Hvidvaskning. Gennem det samtykke du har givet os, kan vi ligeledes udsendemarketingmateriale, som kan være af interesse for dig.

 

Relevante og nødvendige persondata

Bentax behandler alene data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, hvorfor oplysningerne er indhentet.

 

Bentax anvender ikke flere data, end dem, vi har brug for i forhold til vores samarbejdsforhold.

 

Vi indsamler, behandler og opbevarer alene de persondata, der er nødvendige i forhold til vores fastsatte formål.

 

Kontrol og opdatering af persondata

Bentax kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi opdaterer endvidere løbende dine persondata, enten via løbende kontakt med dig eller via offentlige databaser.

 

Da vores arbejde er afhængig af, at dine data til enhver tid er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine persondata.


For at sikre kvaliteten af dine data, har vi vedtaget interne regler og procedurer for kontrol og opdatering af dine persondata.

 

Sletning

Bentax sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til formålet, dog således at anden lovgivning, der foreskriver opbevaring i bestemte tidsperioder overholdes.

 

Vi har defineret sletterutiner og kontrol til sikring her.

 

Lovligt grundlag

Bentax skal som udgangspunkt bruge dine persondata for at behandle dine ordre, hvilket formål er lovligt. Hvis der ikke foreligger et lovligt grundlag for at indhente dine persondata, indhenter vi dit samtykke, inden behandling af sådanne oplysninger.

 

Har vi brug for dit samtykke, er dit samtykke frivilligt, og du kan til enhver tid tilbagekalde samtykket ved at henvende dig til os.

 

Videregivelse

I visse situationer kan det være relevant for os at videregive dine persondata. Bentax videregiver alene persondata, hvis vi har et lovligt grundlag herfor.

 

SIKKERHED

 

Bentax beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed.

 

Vi har udarbejdet instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse og mod, at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

 

Bentax har endvidere fastlagte procedurer for deling af adgangsrettigheder til medarbejdere.

 

For at undgå datatab laver vi løbende back up af vores datasæt.

 

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der kan medføre risiko for dig, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet hurtigst muligt.

 

ANVENDELSE AF COOKIES

 

Bentax placerer kun nødvendige cookies, der sikrer funktionaliteten af vores hjemmeside.

 

Før der placeres cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Du kan finde flere oplysninger herom på vores hjemmeside bentax.dk og/eller homebarista.dk.

 

DINE RETTIGHEDER

 

Ret til adgang til dine persondata

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan endvidere få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data om dig.

 

Adgangen til at modtage ovenstående oplysninger kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

 

Ret til berigtigelse eller sletning

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige eller forkerte, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os, og oplyse om, hvori unøjagtigheden eller fejlen består.

 

I nogle situationer har vi en forpligtelse til at slette dine persondata, eksempelvis hvis du trækker dit samtykke tilbage. Din tilbagekaldelse af dit samtykke vil ikke have betydning for lovligheden af behandlinger foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

 

Hvis du mener, at dine data ikke er nødvendige i forhold til formålet, kan du bede om at få dem slettet.

 

Ret til at gøres indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.

 

Hvis din indsigelse er berettiget, ophører vores behandling af dine persondata.

 

Ret til at flytte dine persondata

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke.

 

Hvis du anvender denne ret, vil du modtage dine persondata i et almindeligt anvendt maskinlæsbart format.

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til Bentax.

 

Hvis du ønsker at få adgang til dine persondata, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores behandling, undersøger vi, om det er muligt og giver dig meddelelse herom så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse herom.

 

OPDATERING AF PRIVATLIVSPOLITIKKEN

 

Vi vil løbende opdatere nærværende privatlivspolitik. Du vil altid kunne tilgå seneste version på vores hjemmeside bentax.dk og homebarista.dk. Du kan nederst i politikken se datoen for, hvornår politikken senest er opdateret.